Демосервер программ 1С:Предприятие 8. Азбука Внедрения 1С. 2004-2015.   тел. (495)790-8552